حمل رایگان

خریدهای فروشگاهی و جزئی

کیفیت

محصول روز

پرداخت

پرداخت آنلاین

قیمت ها بر اساس قیمت روز می باشد (1398/09/23)

محصولات

حالت نمایش
product

حلوا سیاه ایرانی خرّم پی پروتئین(700گرمی)

828300 ریال

product

شوریده خرّم پی پروتئین(750گرمی)

687720 ریال

product

شوریده خرّم پی پروتئین(450گرمی)

442105.4 ریال

product

قزل الا خرّم پی پروتئین(450گرمی)

219450 ریال

product

حلوا سیاه ایرانی خرّم پی پروتئین(450گرمی)

532400 ریال

product

شوریده خرّم پی پروتئین(450گرمی)

442105.4 ریال

product

ماهی قزل آلا شکم پر خرّم پی پروتئین(تازه)

484000 ریال

product

ماهی قزل آلا شکم خالی خرّم پی پروتئین(تازه)

440000 ریال

product

فیله ماهی قزل آلا خرّم پی پروتئین(450گرمی)

219450 ریال

product

فیله ماهی قزل آلا خرّم پی پروتئین700گرمی

418000 ریال

product

میگو 200گرمی درشت خرّم پی پروتئین

242000 ریال

product

میگو500گرمی درشت خرّم پی پروتئین

506000 ریال

product

میگو 500گرمی درشت خرّم پی پروتئین

506000 ریال

product

فیله ماهی بچه شیر خرّم پی پروتئین(700گرمی)

440000 ریال

product

فیله ماهی بچه شیر خرّم پی پروتئین (450گرمی)

440000 ریال

product

فیله ماهی حلوا سیاه ایرانی خرّم پی پروتئین (450گرمی)

532400 ریال

product

فیله ماهی حلوا سیاه ایرانی خرّم پی پروتئین (700گرمی)

828300 ریال

product

فیله ماهی سالمون نروژ خرّم پی پروتئین(450گرمی)

977900 ریال

product

فیله ماهی سالمون نروژ خرّم پی پروتئین(700گرمی)

1520860 ریال

product

فیله ماهی حسون خرّم پی پروتئین(450گرمی)

168300 ریال

product

فیله ماهی شوریده خرّم پی پروتئین(700گرمی)

687720 ریال

product

فیله ماهی تیلاپیا خرّم پی پروتئین(450گرمی)

303600 ریال

product

فیله ماهی شیر خرّم پی پروتئین(450گرمی)

736450 ریال

product

فیله ماهی شیر خرّم پی پروتئین(700گرمی)

687500 ریال

product

ماهی کلیکا خرّم پی پروتئین (600گرمی)

825000 ریال

product

ماهی حسون خرّم پی پروتئین(درسته)

261140 ریال

product

ماهی شیرخرّم پی پروتئین (درسته)

726000 ریال

product

ماهی حلوا سیاه خرّم پی پروتئین(درسته)

704000 ریال

product

ماهی بچه شیر خرّم پی پروتئین(درسته)

605000 ریال