حمل رایگان

خریدهای فروشگاهی و جزئی

کیفیت

محصول روز

پرداخت

پرداخت آنلاین

قیمت ها بر اساس قیمت روز می باشد (1398/09/23)

محصولات

حالت نمایش
product

جگر گوساله تازه خرّم پی پروتئین(400 گرمی)

330000 ریال

product

گوشت مخلوط گوسفندی تازه خرّم پی پروتئین (400گرمی)

283800 ریال

product

قلم گوساله نرتازه خرّم پی پروتئین(کیلویی)

88000 ریال

product

چلوگوشتی گوساله نر تازه خرّم پی پروتئین(400گرمی)

372900 ریال

product

چلوگوشتی گوساله نر تازه خرّم پی پروتئین (700گرمی)

652300 ریال

product

گوشت فیله گوساله نر تازه خرّم پی پروتئین(700گرمی)

900900 ریال

product

گوشت فیله گوساله نر تازه خرّم پی پروتئین(400گرمی )

514800 ریال

product

گوشت قیمه خورشتی تازه خرّم پی پروتئین(400 گرمی)

372900 ریال

product

گوشت قیمه خورشتی تازه خرّم پی پروتئین(700گرمی)

652300 ریال

product

گوشت چرخ کرده ممتاز تازه خرّم پی پروتئین (400گرمی)

332200 ریال

product

گوشت چرخ کرده ممتاز تازه (700 گرمی)

580800 ریال

product

گوشت چرخ کرده معمولی تازه (700گرمی)

481250 ریال

product

گوشت راسته گوساله نر تازه (400گرمی)

357500 ریال

product

گوشت راسته گوساله نر تازه خرّم پی پروتئین(700گرمی)

627000 ریال

product

گوشت ماهیچه گوساله نر تازه خرّم پی پروتئین(400گرمی)

327800 ریال

product

گوشت ماهیچه گوساله نر تازه خرّم پی پروتئین(700گرمی)

574200 ریال