حمل رایگان

خریدهای فروشگاهی و جزئی

کیفیت

محصول روز

پرداخت

پرداخت آنلاین

قیمت ها بر اساس قیمت روز می باشد (1398/09/23)

محصولات

حالت نمایش
product

سینه مرغ بدون پوست خرّم پی پروتئین(3تایی)

192500 ریال

product

سینه مرغ باپوست خرّم پی پروتئین(2تایی)

181500 ریال

product

ماهیچه مرغ تازه ته ران خرّم پی پروتئین( 6تایی)

231000 ریال

product

سینه مرغ بشقابی خرّم پی پروتئین(3تایی با پوست)

181500 ریال

product

سینه مرغ بشقابی خرّم پی پروتئین(2تایی با پوست)

181500 ریال

product

ران مرغ تازه بشقابی خرّم پی پروتئین(3تایی با پوست)

149600 ریال

product

ران تازه بشقابی خرّم پی پروتئین(2تایی با پوست)

149600 ریال

product

کتف بدون سس خرّم پی پروتئین(500گرمی)

85800 ریال

product

شنیسل سینه مرغ تازه خرّم پی پروتئین(500گرمی)

231660 ریال

product

جوجه کباب ته ران مرغ زعفرانی خرّم پی پروتئین(500گرمی)

157300 ریال

product

جوجه کباب ته ران مرغ زعفرانی خرّم پی پروتئین(750 گرمی)

232100 ریال

product

بال کبابی زعفرانی خرّم پی پروتئین(500 گرمی)

123200 ریال

product

جوجه کباب ترش خرّم پی پروتئین(750گرمی)

157300 ریال

product

فیله بدون سس خرّم پی پروتئین(750گرمی)

209000 ریال

product

جوجه کبابی بدون سس خرّم پی پروتئین(500 گرمی)

203500 ریال

product

جوجه کبابی بدون سس خرّم پی پروتئین(750گرمی)

203500 ریال

product

فیله کبابی زعفرانی خرّم پی پروتئین(500گرمی)

165000 ریال

product

فیله کبابی زعفرانی خرّم پی پروتئین(750گرمی)

243100 ریال

product

جوجه کبابی زعفرانی خرّم پی پروتئین (500گرمی)

157300 ریال

product

جوجه کبابی زعفرانی خرّم پی پروتئین(750 گرمی)

232100 ریال

product

ماهیچه ساق مرغ تازه بشقابی با پوست خرّم پی پروتئین (6تایی)

148500 ریال

product

گوشت مرغ بی خس با کتف خرّم پی پروتئین(تازه)

205700 ریال

product

ران مرغ تازه بدون پوست بشقابی خرّم پی پروتئین (3تایی )

160600 ریال

product

سینه مرغ تازه بدون پوست بشقابی خرّم پی پروتئین(3تایی )

192500 ریال

product

ران مرغ تازه باپوست بشقابی خرّم پی پروتئین(2 تایی)

149600 ریال

product

ران مرغ بدون پوست تازه بشقابی خرّم پی پروتئین(3تایی)

160600 ریال

product

مرغ تازه قطعه بندی شده خرّم پی پروتئین(8تیکه)

128700 ریال

product

مرغ تازه قطعه بندی شده خرّم پی پروتئین(4تیکه)

128700 ریال

product

کتف کبابی مرغ خرّم پی پروتئین(500 گرمی)

85800 ریال

product

بال معمولی مرغ تازه خرّم پی پروتئین (500گرمی)

89100 ریال

product

مرغ گوشتی تازه خرّم پی پروتئین

128700 ریال