حمل رایگان

خریدهای فروشگاهی و جزئی

کیفیت

محصول روز

پرداخت

پرداخت آنلاین

کنترل کیفیت و نظام نامه HACCP

 

ساختمان کنونی شرکت در سال 1384 ،در زمینی به مساحت حدود یک هکتار به بهره برداری رسیدکه شامل سه بخش مجزای سالن های گوشت قرمز،مرغ و ماهی است. این ساختمان مطابق مقررات GMP و GHP (آیین نامه های بهداشتی دامپزشکی) احداث گردیده وبا اجرای سیستم کنترل HACCP سازگار می باشد.

 

HACCP به عنوان یک روش نوین در مدیریت تولیدکلیه مراحل استفاده ازمواداولیه ،فرآیند تولید ،نگهداری ،حمل ونقل خطرات ارزیابی شده و نقاط حساس یعنی نقاطی که درآن احتمال افزایش وبروز خطر وجودداردتعیین وسپس از بین این نقاط مرحله ای که بوسیله کنترل می توان خطرات قبل از آن را به سطح قابل قبول کاهش یا از بین برد.

 

سالن مرغ شامل دوبخش مجزاست؛ یکی بخش حذف زواید وآلایش که در اصطلاح فراوری وبسته بندی (بخش کثیف نامیده می شود) ودیگری بخش فراوری (بخش تمیز) است. ظرفیت تولید این دو سالن 11 تن در روز است وتوانایی تولید بیش از 35 نوع محصول اعم از تازه، منجمد، ساده وزعفرانی را دارد. در این بخش تمامی تجهیزات لازم برای خط تولیدمرغ کامل شامل چیلر،دستگاه تخلیه اندرونه وخط آبچکان و بسته بندی وخط تولید قطعه وبسته بندی بشقابی ،خط سورتینگ،تامبلر( برای تولیدجوجه کباب زعفرانی)واوابراتورهای مربوطه، نصب شده است. همچنین سردخانه های نگهداری باظرفیت 150تن و تونل انجماد (-35)درجه سانتی گرادباظرفیت بیش از 8تن درهرشیفت پیش بینی شده است.

 

سالن گوشت قرمز نیز شامل سالن تولید وواحد پیش سرد کن باتونل انجماد (-35) درجه سانتی گراد وسالن نگهداری با ظرفیت یک صد تن می باشد.دراین سالن امکان روزانه 5 تن محصول اعم از گوشت چرخ کرده ،گوشت گوساله وگوشت گوسفندی بسته بندی شده در دوسایز400و 700گرمی فراهم شده است. همچنین روزانه 200 کیلو آلایش خوراکی بسته بندی وروانه بازار می شود.

بخش آبزیان مجهزبه اتاق شست وشو، تخلیه اندرونه،اتاق یخ گذاری،سالن فراوری پیش سرد کن،تونل انجماد(-35) درجه سانتی گراد وسردخانه نگهداری به ظرفیت 60تن است. ظرفیت تولید این بخش روزانه 10تن ماهی تازه و منجمدبه صورت غیرهمزمان می باشد. دراین بخش 30نوع محصولاز ماهیان داخلی ووارداتیبه صورت وکیوم، منجمدوبسته بندیعادی در دوسایز400 و 700گرمی وحسب سفارش درسایزدلخواه مشتری تولید و عرضه می شود